Hakkımızda

Kuter, yıllardır dünyanın her tarafında şirketlere, yoğun rekabet ve zor piyasa şartlarında, özellikle yeni iş kurulumu, iş geliştirme, kurumsallaşma ve aile anayasaları alanlarında güç veren ve her aşamalarında onlara gerekli tüm hizmetleri sunan bir firmadır. 

Kuter’in ayırt edici en önemli özelliği, Kuter ekibinin müşterinin organizasyonunun içine “gömülü” olarak çalışmalarını gerçekleştirmesidir. Başka bir ifadeyle, Kuter müşterilerine sadece izlenmesi gereken strateji, planları ve iş değerlendirme raporları sunmamakta, bunun ötesine geçerek bu strateji ve planlarının sahada uygulanmasında ve sonuçların elde edilmesinde baş rolü almaktadır. 

Kuter, modern yönetim sistemlerinin kullanımıyla sanayi şirketlerinin şirket hedeflerine ulaşması için satın alma, AR-GE, üretim, planlama, bakım, kalite güvence ve kalite kontrol, pazarlama, marka iletişim, muhasebe, iç satış ve ihracat gibi fonksiyonlarını dünya standartlarına taşır. Kuter, genel olarak hizmet verdiği şirketlere, yeni iş kurulumu veya iş geliştirme projesi başlangıcından önce, yatırım hedeflerine uygun olarak planlamaların ve pazar araştırmalarının yapılması konularında öncülük eder. Sonrasında ise Kuter, hazırlanan bu strateji, taktik ve planları iş proseslerinin tamamında ve tüm departmanlar ile beraber sistematik bir biçimde uygulamaya koyar. 

Kuter, her yeni projede müşteri şirketle iş birliğini stratejik amaçlar ışığında şekillendirir. Kuter, attığı her adımda sadece verim ve üretkenlik üzerine odaklanır. Kuter, şirketlere problem çözücü, prosesleri kolaylaştırıcı ve daha da önemlisi, her yeni projeyi gönülden sahiplenen ve sahada büyük bir bağlılıkla çalışan gerçek bir uygulamacı profesyoneller ordusu olarak hizmet verir.