Stratejik yönetim, bir şirketin üst yönetiminin, sektörel rekabeti iyice analiz ettikten sonra şirket için en avantajlı ve uzun vadeli temel kararlarını alması ve uygulamasıdır. Stratejik yönetim, şirket içindeki herkesin belirlenen hedefler doğrultusunda sürekli, disiplinli ve bir bütün olarak çalışmasıdır.

Şirketin, gelecekle ilgili birtakım tahminlemeler de yaparak, kendisi için hayati önemde olan uzun vadeli amaç ve hedefleri belirlemesi stratejik yönetimin ilk adımıdır. Aslına bakılırsa stratejik yönetim; öldürücü fiyat rekabetinden kaçınarak, şirketin kendini daha güvenli ve karlı hissedeceği bir konfor alanına ulaşmasını sağlayan akılcı bir yöntemdir. Stratejik Yönetimin amacı; şirket gelirlerini sürekli biçimde arttırma, mevcut ürünleri geliştirme, piyasalara uygun yeni ürünler sürme, yeni pazarlar bulma ve penetrasyon, mevcut pazarlarda yeni yeni kullanıcılara ulaşma, dikey ve yatay entegrasyonlar ile karlılık maksimizasyonudur.