Aile Anayasası

Aile işletmelerinde, kişisel amaçlar, aile amaçları ve şirket amaçları devamlı olarak veya zaman zaman birbirleriyle kesişirler. İşte bu kesişimin yaratacağı zararlardan aileyi ve işletmeyi korunmak ve bu kesişmelerin çözümüne harcanacak enerjiyi en aza indirmek için aile anayasalarının hazırlanması ülkemizde giderek artan bir hızla gündeme gelmektedir.

Aile Anayasası, ailenin misyonu, vizyonu, felsefesi ve değer yargıları doğrultusunda aile ile şirket faaliyetlerinin birbirleriyle nasıl etkileşim içerisinde olacağını düzenleyen politikaların bütünüdür. Bu politikalar aile anayasası ile hukuki temellere dayandırılarak yazılı bir belge haline getirilir.

Aile Anayasaları, aile şirketlerinin sürdürülebilirliklerinin sağlanması için şirketin kurumsallaşması yanında aile ilişkilerinin de kurumsallaşmasını sağlamayı hedeflemektedir. Ancak kurumsallaşmış ve anayasası olan aile şirketlerinin uzun süreli yaşamasının mümkün olduğu günümüzde mutlak kabul görmüş bir olgudur. 
Aile Anayasası, esasında yazılı bir uzlaşma belgesidir. Bu nedenle, aile anayasası oluşturmak için, öncelikle aile üyelerinin bir araya gelerek, belirli ilkeler ve amaçlar üzerinde anlaşması gerekir.  

Aile Anayasası, ailenin değerlerine, önceliklerine ve hedeflerine göre karara bağlanan kurallarla şekillendirilmelidir.

Kuter, aile şirketlerinde aile üyeleriyle kapsamlı görüşmeler gerçekleştirmekte, aile bireylerinin beklentilerini ve taleplerini değerlendirerek Aile Anayasası hazırlamaktadır. Bu çalışmalarda Kuter, ilgili şirketin çok uzun yıllar boyunca kesintisiz bir büyüme potansiyeline sahip olmasını ve aile fertlerinin tüm enerjisini çevredeki fırsat ve tehditlere yönelttiği bir anayasa oluşturmayı hedefler.