Halka Arz

Halka arz, bir anonim şirketin kaynak ihtiyacını karşılamada başvurduğu bir “Doğrudan Finansman” yöntemidir.

Eğer halka arz, halka kapalı bir anonim ortaklık tarafından ilk defa yapılırsa, bu “Halka Açılma” olarak ifade edilir. Önceden paylarını halka arz etmiş şirketlerin, paylarını tekrar halka arz etmelerine “İkincil Halka Arz” denilir.

Şirketler açısından halka açılmanın başlıca avantajları şöyledir: 
A- Yeni Finansman Kaynağı
Şirketler paylarını primli fiyatla halka arz ederek, alternatif finansman yöntemlerine göre daha düşük maliyetli ve uzun vadeli bir kaynak elde ederler. 

B- Likidite 
Halka arz sonrasında halka arz edilen payların organize bir piyasada istenilen zamanda, piyasa arz ve talebine göre oluşan fiyatlardan alım ve satımına imkân sunulduğundan mevcut ortaklara önemli bir likidite imkânı sağlanır.

C- Şirketlerin Tanıtımı 
Şirketler halka arz sırasında izahname yayınlayarak ve reklamlarla kendi tanıtımlarını yaparlar. Payları Borsa’da işlem gören şirketler hakkındaki çeşitli bilgiler, Kamuyu Aydınlatma Platformu başta olmak üzere, veri yayın kuruluşları, basın ve yayın kuruluşları ile diğer görsel yayın kuruluşları vasıtasıyla yurtiçi ve yurtdışı yatırımcılara ulaştırılmaktadır. Söz konusu bilgi dağıtımı şirketlerin ve şirket ürünlerinin hem yurtiçinde hem de yurtdışında tanınmalarına yardımcı olur. 

D- Kurumsallaşma
Halka arz; şirketlere şeffaf olma, kamuyu doğru ve zamanında bilgilendirme, bağımsız dış denetim yaptırma, uluslararası muhasebe standartlarını uygulama sorumlulukları yüklediği için söz konusu şirketler tüketiciler, yatırımcılar ve kreditörler gözünde prestij ve güven kazanırlar.

E- İkincil Halka Arz ve Sermaye Artırım İmkanı 
Şirketler, paylarını halka arz ettikten sonra ortaya çıkan yeni kaynak gereksinimlerini “İkincil Halka Arz” yoluyla veya yapacakları sermaye artırımı ile de karşılayabilirler.

F- Diğer Avantajlar 
  • Payların Borsa’da işlem görmesi durumunda firma değerinin ve pay fiyatının belirlenmesini temin eder. 
  • Şirketin prestijini artırır. 
  • Kayıtlı sermaye sisteminden yararlanılarak daha kolay ve düşük maliyetli sermaye artırımı imkânı elde edilir. 
  • Tahvil ve bono gibi borçlanma araçları ihraçlarında daha yüksek özkaynak hesaplaması yapılmasına olanak verir.