İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyeliği

Günümüzde, bağımsız yönetim kurulu üyeliği tüm dünyada kurumsal yönetim probleminin çözümü olarak görülmekte ve şirketin itibarının yükseltilmesine, rekabet gücünün arttırılmasına, krizlerin daha kolay atlatılmasına ve kaynakların çok da etkin bir şekilde kullanılmasına katkı sağlamaktadır.

İcracı olmayan Yönetim Kurulu üyesi (İOYKÜ), hizmet verdiği şirketle herhangi bir çıkar ilişkisi olmayan, hissedar olmayan, şirket dışı bağımsız bir kişi olup olaylara daha objektif bakabilen, şirkete endüstriyel, sektörel, fonksiyonel ya da yönetim katkısı sunan uzmandır. Diğer yönetim kurulu üyelerin aksine, şirketin icrasından yani rutin ve günlük yönetiminden sorumlu değildir. İOYKÜ’nin, stratejik düşünebilen, vizyon sahibi bir kişi olması, ayrıca şirketin faaliyetlerini ve sonuçlarını iyi analiz edebilecek, mali durumlarını kontrol edebilecek finans

bilgisine, satış, ihracat ve yönetim tecrübesine sahip olması önemli bir gerekliliktir. İOYKÜ, şirketlere stratejik yönetim, performans yönetimi, pazarlama yönetimi, risk ve insan yönetimi alanlarında destek sağlar. Bu üyelerin önemli rollerinden biri de insan kaynakları yönetiminde, özellikle de üst düzey yönetici atamalarında bağımsız görüş ifade etmek ve sürece destek sağlamaktır. Yönetim kurulu masasına, bu üyeler tarafından farklı şirketlerde ve sektörlerde kazanılmış yönetim deneyimlerinin ve helikopter bakış açısının getirilmesi şirketlere ciddi bir katkı sağlar. Özellikle de Kuter’in kurumsal şirketlerde yıllarca tecrübe edinmiş ve yurtdışında yöneticilik deneyimleri olan uzmanları hizmet verdikleri şirketlerde önemli atılımları gerçekleştirmektedir.  
Kuter, her ölçekteki şirkette, şirketin faaliyetlerinin daha stratejik olarak geliştirilmesi, sürdürülebilir büyümenin sağlaması, büyük resmin görülebilmesi, yönetim kurullarının iş körlüğünü aşılabilmesi ve daha stratejik bakış açısıyla karar almalarının sağlanması konularında sistematik olarak çözümler getirir. . 

Kuter bağımsız yönetim kurulu üyeleri, sadece yönetim kurulu toplantılarına katılmaktan ziyade hizmet verdiği şirkete ciddi miktarda vakit ayırır, işletmeyi yakından tanır, en asttan en üst seviyeye kadar tüm çalışanlarla iletişim kurar, şirketin kültürünü ve problemlerini kendi gözlemleriyle edinir.

Kuter’in icracı olmayan yönetim kurulu üyeleri özetle aşağıdaki hizmetleri sunarlar:  
 • Somut bir iş stratejisinin ve politikasının oluşturulması, 
 • Stratejilerin uygulanmasına yönelik tüm detaylı plan ve bütçelerin irdelenmesi,  
 • Denetim, 
 • Yönetim kurulunda konulara farklı bakış açılarının getirilmesi,
 • Organizasyonun yönetim yapısının üçüncü göz olarak irdelenmesi,
 • Şirket performansının objektif olarak değerlendirilmesi, .
 • Kriz yönetimi,
 • İş geliştirme,
 • Diğer şirket ve sektör çalışmalarının, uygulamalarının ve tecrübelerinin aktarılması,
 • Tedarikçi ve müşteri gibi üçüncü taraf iletişimlerinin sağlanması,
 • İnsan kaynakları politikalarının geliştirilmesi.