Pazarlama ve Satış Yönetimi

Ürün farklılaşmasının giderek daha da zorlaştığı, küresel rekabetin ve rakiplerin giderek arttığı, tatmin edilmesi giderek zor hale gelen farklı bir müşteri yapısının ortaya çıktığı bir ortamda işletmeler, yaratıcı satış ve pazarlama stratejilerini uygulamak zorundadırlar. Kuter’in Marka Yönetimi’ne bakış açısı, marka yaratmanın bir ürüne isim vermenin ötesinde, markanın bir şirketin ürününün belirli bir seviyede performans sergileyeceğine dair müşterilerine verdiği sözü olduğu şeklindedir.
 
Kuter’in Marka Yönetimi’ne bakış açısı, marka yaratmanın bir ürüne isim vermenin ötesinde, markanın bir şirketin ürününün belirli bir seviyede performans sergileyeceğine dair müşterilerine verdiği sözü olduğu şeklindedir.