Proje Yönetimi

Projeler, şirketlerin günlük rutin operasyonlarından çok farklı, belirli bir zaman diliminde başlayan ve biten, sınırlı bir bütçesi olan ve motivasyonu yüksek bir ekiple yürütülen çalışmalardır. 

Günümüzde şirketler projeleri “özel durumlar” olarak görmekte ve proje yönetimlerinin bazı farklı teknik ve yönetim becerileri gerektirdiğini bilmektedirler. 

Kuter, proje yönetiminde fizibiliteden başlayarak projenin sonucu, süresi, maliyeti, olası riskleri ve kalitesi konularındaki planlama ve uygulama çalışmalarına başarıyla liderlik etmektedir. 

Bazı proje yönetimi konuları:
a.    Sanayi tesislerinin fizibilite çalışmaları, kuruluşu, montajları ve devreye alma
b.    Yeni fabrika inşaatı yönetimi
c.    Amaca en uygun tesis dizayn edilmesi ve yerleşim planlarının hazırlanması
d.    Sanayi tesislerinin iyileştirme ve modernizasyonu
e.    Sanayi tesislerinde proses analizi ve iyileştirme 
f.    Ürün maliyetleri optimizasyonu
g.    Araştırma geliştirme projeleri
h.    Stratejik pazarlama ve marka yönetiminin uygulanması

Özetle proje yönetimi, bir projenin istenilen sonuca, planlanan zamanda ve öngörülen bütçe ile ulaşmasını sağlamak amacıyla bir takım özel bilgi, yetenek ve tekniklerin kullanımı bilimi ve sanatıdır.